A- A A+

contacts2(+99871) 267-36-58
(+99871) 230-02-05
office@maxsus.uz

Жамиятнинг Бошқарув Раисини инновацион ривожланиш бўйича ўринбосарининг функционал вазифалари

• ўз ваколатлари доирасида Жамиятнинг жорий фаолиятини бошқариш, Жамиятнинг самарали ва барқарор ишлашини таъминлаш, шунингдек акциядорлар Умумий йиғилиши, Кузатув кенгаши ва Жамият Бошқарувининг Раиси ваколатига кирадиган масалалар бундан мустасно, Жамиятнинг иқтисодий ва фаолиятининг асосий йўналишларини aмалга ошириш, Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва Жамият Уставида белгиланган;
• акциядорлар Умумий йиғилиши, Жамият Кузатув кенгаши қарорлари ва Бошқарув Раиси кўрсатмаларининг сўзсиз, ўз вақтида ва сифатли бажарилишини ташкил этиш;
• ишлаб чиқаришни жадал ривожлантириш ва самарадорлигини оширишга йўналтирилган илмий-техник сиёсатни амалга оширишда ташкилот фаолиятини мувофиқлаштириш, фундаментал ва амалий тадқиқотлар ва ишланмаларни амалга оширишни ташкил этиш;
• илм-фан ва технологияларни ривожлантириш, иқтисодий, илғор лойиҳалар, технологияларни яратиш, импорт ўрнини босувчи ва экспорт қилувчи маҳсулотларнинг кўпайишига ҳисса қўшадиган тезкор қоплаш ишланмаларини яратиш, илмий-техник салоҳиятни ривожлантириш ва такомиллаштириш бўйича ишлаб чиқариш бирликлари фаолиятининг йўналиши, саноатнинг ишлаб чиқариш бирликларида ва ижтимоий ва бозор устуворликларини ҳисобга олган ҳолда рақобатдош маҳсулотлат (хизматлар) ишлаб чиқаришни кенгайтириш, иш самарадорлигини ошириш, фойда, ишлаб чиқарилаётган маҳсулот сифатини ошириш, уларнинг халқаро стандартларга мувофиқлиги, шунингдек ички ва ташқи бозорларни забт этиш ҳамда маҳаллий маҳсулотларнинг тегишли турларига бўлган эҳтиёжни қондириш мақсадида;
• Жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича чоралар кўриш ва йиллик бизнес-режа параметрларини амалга оширишда, шунингдек, ҳар чоракда унинг ваколатига тааллуқли ишларнинг ҳолати тўғрисида тегишли ҳисоботларни, ҳисоботларни ва материалларни тайёрлашда иштирок этиш;
• ташкилотнинг тасдиқланган бизнес-режаларига мувофиқ ўрта ва узоқ муддатли истиқболда корхонани реконструкция қилиш ва модернизация қилиш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқишни бошқариш, атроф-муҳитга ишлаб чиқаришнинг зарарли таъсирини олдини олиш, табий ресурслардан эҳтиёткорлик билан фойдаланиш, хавфсиз меҳнат шароитларини яратиш ва ишлаб чиқаришнинг техник маданиятини ошириш;
• турли концепциялар лойиҳаларини, акциядорлик жамиятларини ривожлантириш бўйича комплекс дастурларни, илмий-техник ва инновацион фаолиятни ривожлантиришнинг меъёрий-ҳуқуқий базасини, интеллектуал мулк бозори ва тегишли инфратузилмани ишлаб чиқишда фаол иштирок этиш;
• Жамият ходимларининг билимлари, малакалари, тажрибаси ва қобилиятларидан максимал даражада фойдаланиш бўйича чоралар кўриш;
• илмий-техникавий ютуқлар ва ғоялар бозорида маркетинг тадқиқотларини ташкил этиш ва уларнинг ғоялари ва ютуқларини сотиш бўйича чоралар кўриш, янги технологиялар ва лойиҳаларни ҳуқуқий ҳимоя қилиш, кашф этиш учун муаллифлик ҳуқуқи ва бошқа интеллектуал мулк масалаларини ўрганиш ва ўз вақтида ҳал қилиш;
• инновацион фаолиятни жорий ва узоқ муддатли режалаштиришни ташкил этиш;
• кадрлар тайёрлашни рағбатлантириш ва унинг ривожланиши учун шароит яратиш, ахборот технологиялари бўйича кадрларни бошқариш сиёсатини шакллантириш ва амалга ошириш;
• АТ-инновацияларга эҳтиёжни аниқлаш, уларни Жамият фаолиятига киритиш;
• АТ-инновацияларни стратегик менежментда қўллаш, АТ-янгиликларни тақдим этиш ва тарқиб қилиш имкониятларини аниқлаш;
• АТ-инновацияларнинг кечикиши хавфини баҳолашни ташкил этиш, АТ-янгиликларни мониторинг қилиш ва таҳлил қилиш тизимини жорий этиш;
• билимларни бошқариш тизимларини жорий этиш, инновациялар ва ваколатларни бошқариш;
• Жамиятнинг ваколатига оид шартномавий мажбуриятларини бажарилишини таъминлаш;
• Жамият фаолиятида амалдаги қонунчилик талабларига, Уставга, Жамиятнинг Низомига ва ички ҳужжатларига ва бошқа меъёрий ҳужжатларга риоя қилиш;
• Жамиятнинг самарадорлиги, рентабеллиги ва барқарорлигига еришиш, унинг иқтисодий ва ижтимоий ривожланиши учун чоралар кўриш;
• Жамиятнинг фойдасизлигини олдини олиш бўйича ишларни ташкил этиш;
• энг юқори иқтисодий самарадорликка эришиш учун ишлаб чиқариш захираларини аниқлаш ва улардан фойдаланиш бўйича ишларни амалга ошириш, оқилона иқтисодий фаолиятни ташкил этишга қаратилган иқтисодий режалаштириш;
• Жамият номидан ёзишмалар ўтказиш;
• Бошқарув раиси ва унинг ўринбосарлари бошқа соҳаларда йўқ бўлганда, ходимлар ва тўлов учун тўлов топшириқларидан ташқари, иш ҳақи, харажатлар сметаси, сметаси, бажарилган ишлар актлари ва бошқа ҳужжатлар имзоланади;
• Жамият мулкининг хавфсизлигини таъминлаш, уни тегишли ҳолатда сақлаш;
• AJning иқтисодий фаолиятининг барча соҳаларида моддий, меҳнат ва молиявий ресурсларни тежаш режимига қатъий риоя қилинишини таъминлаш ва Жамият фаолиятининг турлари бўйича Жамият Низомида белгиланган тартибда Жамият мулкидан мақсадли фойдаланиш;
• меҳнат интизомини қўллаб-қувватлаш. Жамият ходимларидан ўзларининг ваколатлари доирасидаги ички тартиб қоидаларига, жамиятда амалда бўлган бошқа қоидалар ва қоидаларга, шунингдек меҳнат шартномаси шартларига ва лавозим кўрсатмаларига риоя қилишларини талаб қилиш;
• автотранспорт ва механизмларнинг авариясиз ва ишончли ишлашини таъминлаш, уларни модернизация қилиш мақсадида Тошкент ва Муборакдаги ИЧХКБ автотранспорт участкалари ишини мувофиқлаштириш;
• Кенгаш раисининг кўрсатмаларига биноан бириктирилган бўлинмаларни товар ва моддий ресурслар билан ўз вақтида ва узлуксиз таъминлашни бошқариш;
• маъмурий қисмдаги бош мутахассис ва TИЧХКБ муҳандиси моддий-техника таъминоти ишини мувофиқлаштириш;
• TИЧХКБ раҳбарининг таклифига биноан TИЧХКБ транспорт участкалари ходимларини танлаш, жойлаштириш ва улардан оқилона фойдаланишни таклиф қилиш, Бошқарув раиси билан келишиш ва амалга ошириш;
• биноларни ва транспорт воситалари жойлашган биноларни ишлаб чиқариш санитарияси ва ёнғин хавфсизлиги қойдалари ва қойдаларига мувофиқ тегишли ҳолатда сақлашни, TИЧХКБ транспорт участкаларининг ҳаракатланувчи таркибининг яхши ҳолатини назорат қилиш;
• ёқилғи-мойлаш материаллари ва бошқа операцион материалларни истеъмол қилишнинг белгиланган меъёрларига риоя етилишини назорат қилиш;
• сотиб олинган автоуловларни, механизмларни, техник паспортларни ва техник талонларни йўл ҳаракати хавфсизлиги органларида ўз вақтида рўйхатдан ўтказиш, шунингдек, ишдан чиқарилган ва ишдан чиққан транспорт воситаларини рўйхатдан чиқаришни назорат қилиш;
• автотранспортда амалга ошириладиган хизматлар учун лицензиянинг ўз вақтида олинишини назорат қилиш;
• TИЧХКБ раҳбари билан биргаликда Давлат трафик инспекцияси ходимлари томонидан транспорт воситаларини ишлаб туришнинг барча ҳолатлари бўйча масалаларни ҳал қилиш;
• автоҳалокатлат ва йўл ҳаракати қойдаларини бузиш сабабларини таҳлил қилиш, тўхташ вақтини бартараф этишга, техник носозликлар сабабли автоуловларнинг линиялардан муддатидан олдин қайтиб келишига, агрегатлар ва шиналар ва автоуловларни ҳисобдан чиқариш ва этказиб беришда иштирок этишга қаратилган тадбирларни амалга оширишни таъминлаш;
• Жамиятнинг расмий ёки тижорат сирини (махфий маълумотларни) ташкил етувчи маълумотларнинг сақланиши ва жамият ходимлари томонидан ҳимоя қилинишини таъминлаш;
• Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги, Жамият Устави, Жамиятнинг маҳаллий меъёрий ҳужжатлари, ушбу лавозим тавсифи билан Бошқарув раисининг инновацион ривожланиш бўйича ўринбосарининг ваколатига тааллуқли бошқа масалаларни ҳал қилиш.

Обуна бўлиш

Онлайн сўровнома

Сайтимизда канака мавзулар ёритилиши керак деб биласиз?

sitemap rus